Veronika Kubešová

(1985)

viola

Štúdium:

ZUŠ Júliusa Kowalského, Bratislava
Konzervatórium České Budějovice – Laritsa Koltsova
VŠMU Bratislava – Jozef Hošek, Ján Slávik


Účasť na kurzoch:

Letné kurzy v Grächene, Švajčiarsko
Humilitas Masterclasses, Bratislava – Simone Jandl, Francesco Senese (Spira mirabilis, Orchester Mozart)


Umiestnenia na interpretačných súťažiach:

Čírenie talentov, Dolný Kubín – 3. miesto (2002)
Súťaž študentov konzervatórií ČR – 2. miesto (2005)
Beethovenov Hradec, ČR – čestné uznanie (2008)


Umelecké pôsobenie v telesách:

Mucha Quartet, Juhočeská komorná filharmónia, Orchester Juhočeského divadla, Slovenská filharmónia


Účinkovanie na festivaloch:

Festival mladých umelcov, Piešťany


Sólové účinkovanie s telesami:

Slovenský komorný orchester, Komorné združenie Bratislava, Symfonický orchester VŠMU, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice